Appointments & TransfersNews

President of India appoints the following Advocates as Judges of the Gujarat High Courts w.e.f. the date they assume charge of their respective offices:-

Sl. No. Name (S/Shri)
1. Smt. Mauna Manish Bhatt
2. Samir Jyotindraprasad Dave
3. Hemant MaheshchandraPrachchhak
4. Sandeep Natvarlal Bhatt
5. Aniruddha Pradyumna Mayee
6. NiralRashmikant Mehta
7. Ms. Nisha Mahendrabhai Thakore

Ministry of Law and Justice

[Dt. 16-10-2021]

Appointments & TransfersNews

Appointment of Additional Judges | Kerala High Court


Four Additional Judges appointed to Kerala High Court:

 • Chandrasekharan Kartna Jayachandran
 • Sophy Thomas
 • Puthen Veedu Gopala Pillai Ajithkumar
 • Chandrasekharan Sudha

Ministry of Law and Justice

[Notification dt. 13-10-2021]

Appointments & TransfersNews

Appointment of Judges | Orissa High Court


Following 3 Judges appointed to Orissa High Court:

 • Mrugankar Sekhar Sahoo
 • Radha Krishna Pattanaik
 • Sashikanta Mishra

Ministry of Law and Justice

[notification dt. 13-10-2021]

Appointments & TransfersNews

President appoints the following as Additional Judges of the Allahabad High Court:

 • Chandra Kumar Rai
 • Krishan Pahal
 • Sameer Jain
 • Ahutosh Srivastava
 • Subhash Vidyarthi
 • Brij Raj Singh
 • Shree Prakash Singh
 • Vikas Budhwar

The above are to be Additional Judges of the Allahabad High Court for a period of 2 years with effect from the date they assume charge of their respective offices.


Ministry of Law and Justice

[Notification dt. 12-10-2021]

Appointments & TransfersNews

President appoints the following as Additional Judges of the Gauhati High Court:

 • Kakheto Sema [2 Years]
 • Devashis Baruah [2 Years]
 • Malasri Nandi [2 Years]
 • Marli Vankung [2 Years]
 • Arun Dev Choudhury [2 Years from 5-11-2021 or after when he assumes charge of his office]

Ministry of Law and Justice

[Notification dt. 12-10-2021]

Appointments & TransfersNews

President appoints the following Advocates and Judicial Officers as Judges of the Rajasthan High Court and directs them to assume charge of their respective offices: –

Sl. No. Name (S/Shri) Name of the High Court in which appointed
1. Farjand Ali, Advocate Rajasthan
2. Sudesh Bansal, Advocate Rajasthan
3. Anoop Kumar Dhand, Advocate Rajasthan
4. Vinod Kumar Bharwani, Judicial Officer Rajasthan
5. Madan Gopal Vyas, Judicial Officers Rajasthan

Ministry of Law and Justice

[Notification dt. 11-10-2021]

Appointments & TransfersNews

Appointment of Two Judges [Patna High Court]


President appoints Nawneet Kumar Pandey and Sunil Kumar Panwar to be the Judges of Patna High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.Appointment of Additional Judge [Chhattisgarh High Court]


President appoints Deepak Kumar Tiwari to be an Additional Judge of the Chhattisgarh High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office.Appointment of 4 News Judges [Jharkhand High Court]


President appoints Gautam Kumar Chaudhary, Ambuj Nath, Navneet Kumar and Sanjay Prasad to be the Judges of Jharkhand High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.Appointment of 1 New Judge [Madhya Pradesh High Court]


President appoints Purushaindra Kumar Kaurav, to be a Judge of the Madhya Pradesh High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.


Ministry of Law and Justice

[Notifcation dt. 6-10-2021]

Appointments & TransfersNews

Centre Notifies Transfer of 15 High Court Judges


The President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer the following High Court Judges and to direct them to assume charge of their offices in High Courts where they have been transferred to:-

Sl.

No.

Name of judge

(S/ShriJustice)

Transfer from High Court Transfer to High Court
I Jaswant Singh Punjab and Haryana Orissa
2 Smt. Sabina Rajasthan Himachal Pradesh
3 Sanjaya Kumar Mishra Orissa Uttarakhand
4 Manindra Mohan Shrivastava Chhattisgarh Rajasthan
5 Ahsanuddin Amanullah Patna Andhra Pradesh
6 Ujjal Bhuyan Bombay Telangana
7 Paresh R.Upadhyay Gujarat Madras
8 M.S.S.Ramachandra Rao Telangana Punjab and Haryana
9 Arindam Sinha Calcutta Orissa
10 A.M.Badar Kerala Patna
11 YashwantVarma Allahabad Delhi
12 Vivek Agarwal Allahabad MadhyaPradesh
13 ChandraDhariSingh Allahabad Delhi
14 AnoopChitkara Himachal Pradesh Punjab and Haryana
15 RaviNathTilhari Allahabad Andhra Pradesh

Ministry of Law and Justice

Appointments & TransfersNews

Elevation of 4 Judicial Officers as Judges in Bombay High Court


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Judicial Officers as Judges in the Bombay High Court:

1. Shri A.L. Pansare,

2. Shri S.C. More,

3. Smt. U.S. Joshi-Phalke, and

4. Shri B.P. Deshpande.


Supreme Court of India

[Collegium Statement dt. 29-9-2021]

Appointments & TransfersNews

Elevation of 2 Judicial Officers as Judges in Patna High Court


The Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Judicial Officers as Judges in the Patna High Court:

1. Shri Nawneet Kumar Pandey, and

2. Shri Sunil Kumar Panwar.


Collegium Statement dt. 23-9-2021

Supreme Court of India

Appointments & TransfersNews

Recommendation for transfer of following Chief Justices


S. No. Name of the Judge High Court From High Court To
1. A.A. Kureshi [PHC: Gujarat] Tripura Rajasthan
2. Indrajit Mahanty [PHC: Orissa] Rajasthan Tripura
3. Mohammad Rafiq [PHC: Rajasthan] Madhya Pradesh Himachal Pradesh
4. Biswanath Somadder Meghalaya Sikkim
5. A.K. Goswami [PHC: Gauhati] Andhra Pradesh Chhattisgarh

Collegium Resolution

Supreme Court of India

Appointments & TransfersNews

Supreme Court Collegium recommends transfer/re-transfer of the following Judges of High Courts


S. No. Name of the Judge High Court From High Court To
1. Jaswant Singh Punjab and Haryana Orissa
2. Ms Sabina [PHC: Punjab and Haryana] Rajasthan Himachal Pradesh
3. T.S. Sivagnanam Madras Calcutta
4. Sanjaya Kumar Mishra Orissa Uttarakhand
5. M.M. Shrivastava Chhattisgarh Rajasthan
6. Soumen Sen Calcutta Orissa
7. Ahsanuddin Amanullah Patna Andhra Pradesh
8. Ujjal Bhuyan [PHC: Gauhati] Bombay Telangana
9. Paresh R. Upadhyay Gujarat Madras
10. M.S.S Ramachandra Rao Telangana Punjab and Haryana
11. Arindam Sinha Calcutta Orissa
12. A.M. Badar [PHC: Bombay] Kerala Patna
13. Yashwant Varma Allahabad Delhi
14. Vivek Agarwal [PHC: Madhya Pradesh] Allahabad Madhya Pradesh
15. Chandra Dhari Singh Allahabad Delhi
16. Anoop Chitkara Himachal Pradesh Punjab and Haryana
17. Ravi Nath Tilhari Allahabad Andhra Pradesh

 


Collegium Resolution

Supreme Court of India

Appointments & TransfersNews

Reiteration of earlier recommendation for elevation of 3 Judicial Officers as Judges


Supreme Court Collegium has, on reconsideration, resolved to reiterate its earlier recommendation for the elevation of the following Judicial Officers as Judges in the Allahabad High Court:

1. Shri Om Prakash Tripathi,

2. Shri Umesh Chandra Sharma, and

3. Shri Syed Waiz Mian.


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

Elevation of 2 Judicial Officers as Judges in Jammu and Kashmir High Court


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Judicial Officers as Judges in the Jammu & Kashmir High Court:

1. Shri Mohan Lal, and

2. Shri Mohd. Akram Chowdhary


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

Supreme Court Collegium Recommendations


Supreme Court Collegium has, on reconsideration, resolved to reiterate its earlier recommendations for the elevation of the Advocates as Judges in the following High Courts:

High Court/s Name
Rajasthan Shri Farzand Ali
Calcutta Shri Jaytosh Majumdar
Shri Amitesh Banerjee
Shri Raja Basu Chowdhury
Smt. Lapita Banerji
Jammu and Kashmir Shri Rahul Bharti
Smt. Moksha Kazmi (Khajuria)
Karnataka Shri Nagendra R. Naik
Shri Aditya Sondhi

Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

Elevation of 13 Advocates as Judges in Allahabad HC


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Advocates as Judges in the Allahabad High Court:

1. Shri Chandra Kumar Rai,

2. Shri Shishir Jain,

3. Shri Krishan Pahal,

4. Shri Sameer Jain,

5. Shri Ashutosh Srivastava,

6. Shri Subhash Vidyarthi,

7. Shri Brij Raj Singh,

8. Shri Shree Prakash Singh,

9. Shri Vikas Budhwar,

10. Shri Vikram D. Chauhan,

11. Shri Rishad Murtaza,

12. Shri Dhruv Mathur, and

13. Shri Vimlendu Tripathi.


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

Elevation of 4 Advocates as Judges of Punjab and Haryana High Court


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Advocates as Judges in the Punjab & Haryana High Court:

1. Shri Vikas Suri,

2. Shri Vinod Sharma (Bhardwaj),

3. Shri Pankaj Jain, and

4. Shri Jasjit Singh Bedi


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

Elevation of 3 Advocates and 2 Judicial Officers as Judges of Gauhati HC


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following persons as Judges in the Gauhati High Court:

ADVOCATES:

1. Shri Kakheto Sema,

2. Shri Devashis Baruah, and

3. Shri Arun Dev Choudhury.

JUDICIAL OFFICERS:

4. Smt. Malasri Nandi, and

5. Smt. Marli Vanku


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

SC Collegium has approved elevation of 4 Advocates as Judges of Madras HC


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Advocates as Judges in the Madras High Court:

1. Smt. Sundaram Srimathy,

2. Shri D. Bharatha Chakravarthy,

3. Shri R. Vijayakumar, and

4. Shri Mohammed Shaffiq.


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]

Appointments & TransfersNews

SC Collegium approves proposal for elevation of 4 Advocates & 4 Judicial Officers as Judges in Kerala HC


Supreme Court Collegium has approved the proposal for elevation of the following Advocates and Judicial Officers as Judges in the Kerala High Court:

Advocates

1. Smt. Shoba Annamma Eapen,

2. Smt. Sanjeetha Kalloor Arakkal,

3. Shri Basant Balaji, and

4. Shri Aravinda Kumar Babu Thavarakkattil.

Judicial Officers

1. Shri C. Jayachandran,

2. Smt. Sophy Thomas,

3. Shri P.G. Ajithkumar, and

4. Smt. C.S. Sudha.


Collegium Resolution

[Statement dt. 1-09-2021]